کت و شلوار مردانه

کت و شلوار مردانه را می‌توان در موقعیت های مختلف استفاده کرد هم برای محل کار و هم برای مراسم های رسمی. کت و شلوار جزو لباسهایی به شمار می‌رود که انتخاب آن زمان بیشتری را می‌خواهد و باید به برخی از نکات توجه ویژه ای داشته باشید.

تعمیرات کت و شلوار