شومیز رسمی و مجلسی شیک زنانه

شومیزها دارای کاربرد زیادی هستن می‌توان برای زیر کت از آنها استفاده کرد و با دامن و یا شلوار مورد استفاده قرار داد.

دسته: